فضای مجازی و علت بد اخلاقی ها در این فضا چیست؟

فضای مجازی و علت بد اخلاقی ها در این فضا چیست؟ + فایل صوتی

علت بد اخلاقی ها در فضای مجازی چیست؟ فضاى مجازى حقیقی است يا فضاى حقيقى مجازی؟ همراه با فایل صوتی فضای مجازی و جام جهانى ٢٠١٤ يادتان ه...

ادامه مطلب

حرفه ای ها چگونه عمل میکنند؟ +فیلم و فایل صوتی

تفاوت افراد حرفه اي با افراد معمولی؟ چرا من هر کاری را که شروع می کنم به سرانجام نمی رسد؟ ولی دوستم در همه کارهایش موفق است؟ چرا من د...

ادامه مطلب

تغییر عادت

تغییر عادت – بیان مشکل اصلی تغییر عادت + راهکارهای عملی

تغییر عادت مشکل اصلیش چیست؟ آیا می دانید مشکل اصلی در تغییر عادت قدیمی چیست؟آیا تا به حال شده است بخاطر وسوسه خوردن چیز برگز توصیه...

ادامه مطلب

ترک عادت

آیا ترک عادت موجب مرض است؟ – ( از سلسله مقالات عادت)

آیا ترک عادت موجب مرض است؟ ریشه ضرب المثل : ترک عادت موجب مرض است نمی دانم برای شما هم پیش آمده یا نه، به بعضیها که عادت ناپسندی دارن...

ادامه مطلب