آخرین مطالب سایت

مدیریت زمان

مدیریت زمان با اینکه اهدافم  را مشخص و مکتوب هم کرده ام نمی توانم به آن برسم. چه تعریف مشخصی از...

راهنمای مشاوره :

راهنمای مشاوره : همراهان گرامی سلام از آنجا که تماسهای زیادی جهت تعیین وقت مشاوره با جناب آقای دکتر...

چرا باید شخصیت شناسی بدانیم؟

چرا باید شخصیت شناسی بدانیم؟ تابلویی را در نظر بگیرید با خط ناشناس مثلا چینى یا ژاپنى،  نوشته‌های...

برای دانلود رایگان کتاب
"کلید تغییر عادات" فرم زیر را پر کنید: