رابطه عاطفی

از چسبندگی عاطفی تا وابستگی عاطفی سالم:

وابستگی عاطفی

وابستگی عاطفی سالم یا ناسالم مسئله این است:

به نظر شما کدام یک از این موارد و رفتارها وابستگی سالم عاطفی است و کدام یک وابستگی ناسالم عاطفی است؟

 • همسرم به من وابسته نیست چون گاهی بدون من با دوستانش هم به مسافرت می رود.
 • همسرم را خیلی دوست دارم و در کارهایش چسبنده نیستم دخالت نمی کنم که چگونه برخورد و تعاملی با دوستان و همکاران جنس مخالف دارد.
 • همسرم را دوست دارم در عین حال گاهی به تنهایی نیاز دارم تفریح کنم یا جاهایی مایلم بروم که او نباشد مثل جمع دوستان هم جنس خودم.
 • احساس بدی دارم همسرم بدون من منزل مادرش برود.
 • همسری که بتواند بدون همسر و فرزندانش خوش بگذراند خائن است.

اگر می خواهید متوجه شوید بر پایه آخرین تحقیقات روان‌شناسی کدام یک از این موارد صحیح و کدام نادرست است ادامه مقاله را مطالعه کنید.

 

از چسبندگی عاطفی یا وابستگی عاطفی سالم:

زوجین و شریکان عاطفی بلحاظ وابستگی عاطفی، بطور کلی در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرند. ابتدا معرفی کوتاهی می کنم هر سه دسته را در ادامه توضیحات بیشتری ارائه خواهم کرد:

دسته اول: عدم وابستگی عاطفی
اینها عدم وابستگی عاطفی دارند.
نسبت به پارتنر یا شریک عاطفی خود بی اهمیت هستند.
اصطلاحا شعارشان این است:
بود بود، نبود هم به درک

دسته دوم: چسبنده عاطفی: وابستگی عاطفی ناسالم
چسبندگی یا وابستگی ناسالم عاطفی داشتن یعنی در رابطه  فقط مال منی.

دسته سوم: وابستگی عاطفی سالم
وابستگی سالم عاطفی: در واقع حد وسط دو مورد قبلی است.
یعنی دوست داشتن و توجه کردن به همسر و پارتنر ولی در عین حال محدودیت‌های همدیگر را درک کردن.

حالا زمان آن رسیده تا هر سه دسته را بیشتر و بهتر بشناسیم:

 

وابستگی عاطفی

 

عدم وابستگی عاطفی چه برسد به وابستگی عاطفی سالم:

اینچنین افرادی بی اهمیت به طرف مقابلشان هستند.
برخی ویژگی بارز آنها این است: غرور، خودخواهی زیاد، خودشیفتگی، اعتماد بنفس بیجا و بی نزاکتی.
اصطلاحا شعارشان در رابطه این است: بود بود نبود هم نبود یک خر دیگر میاد جای او.
بسیار رخ می دهد که اینها حتی تولد پارتنرشان را نیز فراموش میکنند. اهمیتی به سالگرد ازدواج یا آشنایی نمی دهند. ابراز احساس نمی کنند و یا محدود به رابطه جنسی می کنند.

یک جمله بسیار نابخردانه معروف دارند:
من همینم که هستم، نمی تونی بسازی بسلامت راه باز و جاده دراز.

خودشان را غیر قابل تغییر می دانند و هر کس وارد رابطه با آنها می شود باید خودش را با او و خواسته هایش وفق دهد.
از ورود به رابطه های موازی و ممنوعه ابا ندارند و گاهی با بی شرمی ورود به این نوع روابط را حق خودش می داند.
فکر می کند استقلال به این معناست که شریک عاطفی او اجازه ورود به هیچ کاری جز آنچه او صلاح می داند را نداشته باشد. از مسافرت رفتن با دوستان مجردی تا رابطه های کاری و شغلی و تغیییرات اساسی در زندگی، هیچ کدام به پارتنرش مربوط نیست.
برای روابط سردش توضیحی نمی دهد. منطق او در عمل این است:
ناراحتی برو گمشو.

اینها اغلب اختلال ضد اجتماعی و خود شیفتگی هم دارند.
البته برخی از آنها نسبت به بی تفاوتی یا حتی هرز پریدن پارتنرشان نیز بی تفاوتند. دوست داشتن از نظر آنها یعنی من مجازم هر کاری انجام دهم تو هم مجازی اگر گیر به من ندی هر غلطی خواستی انجام بدهی.
هیچ کس جز خودشان و نیازهایشان مهم نیست. گاهی با بی شرمی به افراد پیشنهاد روابط جنسی می دهند و خیلی رک و صریح هم می گویند توقعی جز سکس از من نداشته باش.

این افراد لاابالی بویی از وابستگی سالم نبرده اند و در واقع:
شریک عاطفی برای آنها معنی ندارد. آنها نوکر عاطفی میخواهند.

 

بهترین اقدام در مواجهه با افراد با عدم وابستگی عاطفی سالم:

بهترین کار در مقابل افراد با ویژگی عدم وابستگی سالم عاطفی این است که از دست آنها فرار کنید.
اینجور افراد اغلب زیر بار درمان و مشاوره هم نمیروند. امید داشتن به نتیجه بخش بودن چنین رابطه ای مانند توقع دوغ درست کردن از دریا با یک کاسه ماست است.

 

چسبنده های عاطفی (روی دیگر وابستگی ناسالم عاطفی):

دسته دوم که کماکان در وابستگی سالم عاطفی قرار ندارند. افراد چسبنده عاطفی هستند.
مهمترین مشکل اینها عدم احساس امنیت در خودشان است.
نظریه روان شناسی دلبستگی Attachment theory توسط بالبی به اینها اشاره می کند.
مشکل عدم امنیت یا اصطلاحا ( آن سی کی یور : un Secure ) بودن آنها باعث می شود به گردن شریک عاطفی یا همسر خود آویزان باشند.
هر گونه رفتار کمی مبهم یا پارازیت دار همسر یا پارتنرش را تعبیر منفی می کند.
این عدم امنیت و ترس را به شریک عاطفی خود هم منتقل می کنند.

 • ترس از دست دادن
 • ترس از مورد توجه نبودن
 • ترس طرد شدگی

رفتاری که بروز می دهند نیز بسیار خفه کننده است: اصطلاحا سفت می گیرند که از دستش ندهند.
نشانه های خیانت همسر یا پارتنرشان بسیار نشانه های دم دستی است.
مانند ماشینی که درجه تنظیم آژیرش استناندارد نیست و حتی کسی از سه متری آنها نیز عبور کند آژیر می کشند عمل می کنند.
کوچکترین نشانه ای را که واقعا نمی توان به معنی بی مهری قلمداد کرد را به حساب خیانت می گذارند.
دائم شریک عاطفی یا همسر را چک می کنند: تا برسد سرکار ده دفعه به او زنگ می زنند که مطمئن شوند سر راه به فرد دیگری نزدیک نشده باشد.
گاهی روزی ده بار می پرسند: من رو دوست داری؟
در مهمانی ها به شدت زیر نظرش دارد با انواع اقسام میمیکهای صورت به او می فهماند که باید از کنار او تکان نخورد و پیش مردم به او توجه نشان بدهد.
وای به روزی که سر سفره شام کنار او ننشیند و مثلا کنار مادر یا خواهرش بنشیند.
از نظر اینها خوش گذرانی همسر بدون حضور او یک خیانت است و تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می شود.
افرادی که در این دسته هستند و کماکان رابطه عاطفی سالم را تجربه نمی کنند یک ویژگی بارز دارند و آن اینکه بسیار بسیار مهر طلب هستند.

چسبنده عاطفی خود را جز وابستگی سالم عاطفی می داند:

اگر با یک چسبنده عاطفی صحبت کنی به شما خواهد گفت از عشق زیاد اینچنین است.
اسم خوب روی خودش میگذارد: من عاشقم، این توجه نشانه علاقه زیاده و…
خیر نشانه عشق زیاد به او نیست بلکه نشانه علاقه ی زیاد به خودش است.

شاید برای شما ترانه هایی با مضمون گیر بودن عشاق به هم دیگر را نیز بخواند مثلا:
از بس عاشقم رفتارم عجیبه
عمدا می پرسم کجا؟ یعنی مثل دیوانه ها با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه….
در حالیکه اجرای چسبندگی عاطفی در قالب شعر و ترانه چیزی از ماهیت وحشتناک آن کم نمی کند.
شریک عاطفی یا همسر این افراد از خدا می خواهند روزی از شر او خلاص شوند.
آنها باید بدانند این رفتارشان بزودی عشق و محبتی را که بین آنها بوده است را نابود خواهد کرد.

مقاله ای بخوانید در خصوص رفتارهای از بین برنده ی وابستگی سالم عاطفی بین زوجین

 

واگویه های درونی چسبنده عاطفی ناسالم:

چسبنده های عاطفی که با ظاهر وابستگی عاطفی سالم به تخریبت رابطه شان مشغولند واگویه های ذهنی خطرناکی نیز دارند:
دائم با خودشان فکر می کنند: آخرش ولم می کنه میره و بدبخت میشم.
می‌دانم دارد یکجا به من خیانت می کند.
می دانم که مادرش را بیشتر از من دوست دارد.
اینها حتی به روابط عادی همسر با محارمشان نیز مشکوکند.
حس خفگی ایجاد می کنند در طرف مقابلشان ولی از آنجا که از این رفتار خودشان حس امنیت می کنند به آن ادامه می دهند.

چسبنده ها اگر وابستگی سالم عاطفی یاد نگیرند:

ما به اندازه خاطرات خوبی که نسبت به افراد داریم به آنها وابسته می شویم.
مواظب دوران میانسالی و شروع چین و چروک ها باشید افرادی که ما چسبنده به آنها بودیم خاطرات خوشی از ما ندارند.
اگر وابستگی سالم عاطفی را نیاموزند به زودی عزیزانشان را از دست می دهند.

ویدئو کوتاهی در همین مورد ببینید:

 

 

 

در ادامه برخی ویژگی های افراد چسبنده عاطفی را لیست می کنم تا با فاصله گرفتن از آنها در مسیر وابستگی عاطفی سالم قرار گیریم.

نشانه هایی از چسبنده  (فردی که وابستگی سالم عاطفی ندارد):

 • ۱-  وقتی سرشون گرمه بیخیال طرفند ولی وقتی تنها می شوند دائم به او زنگ میزنند و توقع دارند او‌ نیز دائم زنگ بزند و سراغ بگیرد
 • ۲- به هر چیزی که او علاقه دارد آلرژی میگیرد: از غذا تا لباس تا یک شهر
 • ۳- توقع دارد هر جا رفت اجازه بگیرد: حتی تا سرکوچه
 • ۴-  تفریح او جز با خودش را بی مهری و کم عاطفگی قلمداد میکند
 • ۵-  پارتنر فقط حق دارد با خانواده خودش با حضور او معاشرت کند
 • ۶- بدون دلیل قانع کننده مشکوک بودن به پارتنر

 

خصوصیات فرد چسبنده که وابستگی سالم عاطفی ندارد:

 • فاقد استقلال و متکی به دیگران است.
 • احساس می کند به تنهایی از عهده کارهای خود بر نمی آید.
 • در تعاملات تسلیم و فرمانبردار است.
 • از موقعیتهای رقابت آمیز دوری می کند.
 • هنگام تنهایی احساس درماندگی می کند.
 • تعارض اصلی او ترس از ترک شدن است.

 

اقداماتی برای رهایی از چسبندگی و ورود به وابستگی عاطفی سالم:

چسبنده ها دوست داشتنی هستند اما بی اراده ارزیابی میشوند. این افراد که فاقد مهارت وابستگی عاطفی سالم هستند نیاز است خود را از شر مهر طلبی و این چسبندگی نجات دهند.
برخلاف افرادی که هیچ وابستگی عاطفی را دنبال نمی کنند و ول عاطفی هستند، اینها امکان درمان دارند.

مهر طلب ها دو سئوال جدی از خود بپرسند؟

اول: اگر روزی او را از دست دادم چطور دچار فروپاشی نشوم؟

نه اینکه همین سئوال را که پرسید برود به تصویر سازی ذهنی بدختی، بلکه تصویرسازی استقامت کند . راهکار ها را بررسی کند.
کار، مشاور، خودکاوی، عبادت، حضور اجتماعی خیریه و… چه کارهایی مرا سرپا نگه می دارد؟

لطفا همین الان خواندن ادامه مقاله را متوقف کنیدو کمی به پاسخ این سئوال  و راهکارهایش فکر کنید.

مثلا یک زن میانسال:
من حتی اگر زن میانسالی هم باشم بلافاصله خودم را با استعدادهام درگیر کاری می کنم حتما توانایی دیده شدن مجدد دارم و شاید بتوانم مجدد یک رابطه خوب را تجربه کنم.

دوم: آزادی های مشروع و تفریحات مشروع شریک عاطفی من بدون من کدام است؟

هفته ای دو بار با دوستانش استخر برود.
سالی یک مسافرت دو روزه با دوستان دوره مجردی برود.

دوستان عزیزم ما تنها نیاز پارتنر و همسرمان نیستیم که به صرف وجود ما تمام نیازهایش ارضا شود. او نیاز به آزادی دارد نیاز به حس تعلق و دوستانش دارد. اگر اینها را از او بگیرید به تدریج خودتان را از او گرفته اید.

 

اگر شما با یک چسبنده عاطفی طرفید:

اگر شما با فردی هستید که وابستگی عاطفی سالم ندارد و اصطلاحا چسبنده عاطفی است:

به رفتارهای مهرطلبانه اش پاداش ندهید. هر بار زنگ زد جواب ندهید. بگویید باید روزی دو بار یا سه بار باهم تلفنی صحبت کنیم و به هیچ وجه زیر بار بیشتر نروید.
ماموریتهای اداری را کنار نگذارید. مرزهایتان را برای او بازگو کنید. مثلا مشخص کنید در حد بسیار متعارف چه روابطی از شما با دوستان یا همکارانتان می تواند بدون حضور او انجام شود.

 

وابستگی سالم عاطفی چیست؟

وابستگی عاطفی سالم چیزی است بین چسبندگی و عدم وابستگی عاطفی با فهم و درک محدودیتها.
یعنی شریک عاطفی و همسرم را دوست دارم. نبود و جدایی اش ناراحتم می کند. ولی بدون او نمیمرم.
دوست دارم با او لذت ببرم ولی بدون او هم بلدم از خودم، فرزندان، خانواده، دوستانم و جامعه لذت ببرم.
در وابستگی سالم افراد امنیت دارند. اما در چسبندگی اضظراب حاکم است. بیش از حد اعصاب خرد کن هستند.
به اندازه برای هم وقت می گذارند. و از اینکه وقت دیگه ای را طرف مقابل با افراد خانواده و دوستان مشروعش بگذارد دیوانه نمی‌شوند.
افراد این طیف به محدودیت‌های هم احترام می گذارند: شوهر من نمی تواند و نباید تمام وقت آزادش را صرف من کند.

این تصور که ازدواج باعث می شود ما فقط مال هم باشیم غلط است.

او نیاز به معاشرت با دوستانش نیز دارد و با ازدواج این نیاز از بین نمی رود. برای زوجینی که وقت زیادی را باهم می گذرانند در هفته ۲تا ۴ ساعت را با دوستان بگذرانند اتفاق عجیبی نیست. بله باید مراقب بود ول عاطفی نشود ولی باید اجازه داد تا نیازهای مشروعش را که بدون حضور ماست بتواند انجام دهد.

 

معرفی محصولی برای ایجاد وابستگی سالم عاطفی:

این محصول فوق العاده به تبیین رفتارهای مخرب زوجین می پردازد. و بعد از آن ۵ اصل مهم و جادویی را به مخاطبان آموزش می دهد که بتوانند خاطرات خوش روزهای اول آشنایی را تکرار کنند. و یا اگر در اوایل آشنایی و نامزدی هستند بتوانند با پیاده سازی این اصول زندگی شاد و خوشایندی را باهم آغاز کنند، ادامه دهند و به پایان برسانند.
البته هیجان روزهای نامزدی تکرار نخواهد شد ولی قطعا می توان روزهای خوشایند و احساس خوب آن روزها را در زندگی تمدید کرد.

از این صفحه می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص این کلاس مشاهده فرمایید.

کد تخفیف ویژه این هفته که با ۳۰ درصد تخفیف این درس فوق العاده را دریافت کنید : haftegi

برخی از سرفصل‌های بسته آموزشی ۵ راز تداوم رابطه عاطفی:

 • خطرناک‌ترین پیامد رابطه‌ی عاطفی ناسالم
 • چرا دوران خوش نامزدی فراموش می‌شود؟
 • کپسول سه‌گانه‌ی مارتین سیلگمن برای تداوم عشق
 • معرفی ۵ رفتار مخرب رابطه زوجین و جایگزین آنها
 • از چسبندگی عاطفی تا رابطه‌ی عاطفی سالم
 • با خانواده‌ی نامطلوب همسرم چه کنم؟
 • روش جدید تایم مریج، کوآلیتی تایم

 

تصویر محصول

راه های سفارش این محصول:

سفارش یا دریافت توضیحات تلفنی بیشتر:

۰۲۱۴۴۲۶۹۲۴۰

۰۲۱۴۴۲۶۹۲۶۶

برای سفارش آنلاین کلیک کنید.

شماره واتساپ و تلگرام : ۰۹۰۱۱۹۹۸۳۹۷

author-avatar

درباره دکتر عباس علیپور

عباس علیپور هستم مدرس مهارت و تکنیک‌های شخصیت شناسی و ارتباط موثر از مجموعه مثبت زندگی، جایی که تلاش میکنیم زندگی مثبت‌تر و موثرتر از دیروز برای خودمان و اطرافیانمان رقم بزنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.