وبینار ارتباطات

گزارش دوره وبینار ارتباطات

گزارش دوره وبینار ارتباطات اولین دوره آنلاین ارتباطات در کشور برگزار شد. برای نخستین بار این افتخار را داشتیم تا در مجموعه مثبت زندگی ...

ادامه مطلب