مهسا هدیه‌لو هستم، مدیر اجرایی مجموعه مثبت زندگی.جایی که تلاش میکنیم زندگی مثبت‌تر و موثرتر از دیروز برای خودمان و اطرافیانمان رقم بزنیم.

مقاله1
  • راهنمای مشاوره :

    راهنمای مشاوره : همراهان گرامی سلام از آنجا که تماسهای زیادی جهت تعیین وقت مشاوره با جناب آقای دکتر ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده