مجموعه مثبت زندگی:

اهداف تاسیس مجموعه مثبت زندگی:

مجموعه مثبت زندگی را در سال ۱۳۹۴ با هدف ارتقاء مهارتهای ارتباطی و شخصیت شناسی تاسیس کردیم.

ارائه آموزشهای حضوری و غیر حضوری در حوزه های ارتباط موثر و شخصت شناسی از جمله برنامه هایی است که تاکنون موفق به انحام آن شده ایم.

دکتر عباس علیپور موسس مجموعه مثبت زندگی:

موسس مجموعه مثبت زندگی، دکتر عباس علیپور است.

وی که تحصیلکرده الهیات و دانش آموخته روانشناسی است سعی کرده با تلفیق این دو علم اساسی راهکارهای ارتباطی بومی ایرانی رائه دهد.

برخی سوابق دکتر عباس علیپپور:

  • مدرس مهارتهای ارتباطی و شخصیت شناسی mbti.
  • مولف کتاب : ماموریت خیلی ممکن (برای کسانی که می خواهند عادتی را حذف و عادت جدیدی بسازند).
  • موضوع رساله دکتری : تحلیل تطبیقی، انتقادی روان شناسی تئوری انتخاب (ویلیام گلسر) با آموزه های قران کریم.
  • مدرس ارشد مجموعه مثبت زندگی.

فیلمی از نحوه تدریس دکتر عباس علیپور را از اینجا ببینید.

مهسا هدیه لو مدیر اجرایی مثبت زندگی:

مدیر اجرایی مجموعه مثبت زندگی است. مهندس شیمی و یک کارشناس تمام عیار بازار یابی دیجیتال است.

وظیفه هماهنگی واحدهای مختلف بر عهده اوست.

مهندس محمد امین مجیدی مدیر فنی مثبت زندگی:

مدیر انفورماتیک و فنی مجموعه مثبت زندگی است. جوان نخبه ای که مباحث فنی رایانه ای را در مشت خود دارد.

سعید زاهدی آچار فرانسه مثبت زندگی:

مدیر داخلی و پشتیبانی ماست. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد اگر نیاز شود به لحظه تهیه می کند.

مرد با تجربه و روزهای سخت مثبت زندگی است و همه ما در مواقع ضروری با او مشورت می کنیم.

دکتر طیبه رضایی راد روابط عمومی مثبت زندگی:

مدیر روابط عمومی مجموعه مثبت زندگی است. دکترای مدیریت زسانه دارد. استراتژیست محتوایی و شناخت افکار عمویست.

استاد دانشگاه است و علاوه بر اینها یک مجری توانمند در عرصه اجراهای رسمی کشور است.

زهرا درودگر  هنرمند مثبت زندگی:

هنرمند واقعی است. از هر انگشتش چند هنر می ریزد. عکاسی، فیلمبرداری، فتوشاپ و تدوین بخشی از توانمندیهای اوست.

بسیاری از عکسها و فیلمهای مجموعه از هنرهای اوست.