مثبت زندگی

مهارت‌های شخصیت شناسی و ارتباط موثر

مدیریت زمان
  • مدیریت زمان

    مدیریت زمان با اینکه اهدافم  را مشخص و مکتوب هم کرده ام نمی توانم به آن برسم. چه تعریف مشخصی از مدیریت زم ...

    مدیریت زمان با اینکه اهدافم  را مشخص و مکتوب هم کرده ام نمی توانم به آن برسم. چه تعریف مشخصی از مدیریت زمان می توان داشت؟ چرا من همیشه وقت کم دارم و به کارهایم نمی رسم؟ چرا دوستم به تمام اهدافش رسیده ...

    بیشتر بخوانید
برای دانلود رایگان کتاب
"کلید تغییر عادات" فرم زیر را پر کنید: