عباس علیپور هستم مدرس مهارت و تکنیک‌های شخصیت شناسی و ارتباط موثر از مجموعه مثبت زندگی، جایی که تلاش میکنیم زندگی مثبت‌تر و موثرتر از دیروز برای خودمان و اطرافیانمان رقم بزنیم.

مقاله47
 • گزارش کارگاه حضوری شخصیت شناسی mbti / بهمن ۹۶

  شخصیت شناسی MBTI / گزارش دوره بهمن ۹۶ آخرین دوره سال ۹۶ هفته گذشته آخرین دوره شخصیت شناسی (MBTI) در ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISFP :

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISFP : آیا این امکان هست بدون اینکه از مخاطب بخواهیم که آنچه در سرش بر ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISTJ

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISTJ : اگر بتوانیم درون افراد را بخواینم و بدون اینکه بپیرسیم چه دوست ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INFP

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INFP : نحوه صحیح ارتباط ما با افراد تقریبا بیان کننده جایگا ه ما در اج ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ESFP

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ESFP : بسیار مهیج خواهد بود اگر بتوانیم پس ذهن افراد مختلف را بخوانیم. ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INTJ

  شخصیت شناسی mbti / آشنایی با تیپ شخصیتی INTJ : اگر میشد ذهن دیگران را بخوانیم چه اتفاقی می افتاد؟ می ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ENTP

  شخصیت شناسی mbti / آشنایی با تیپ شخصیتی ENTP : اگر میشد ذهن دیگران را بخوانیم چه اتفاقی می افتاد؟ می ...

 • شخصیت شناسی MBTI / تیپ شخصیتی ESFJ

  شخصیت شناسی MBTI / تیپ شخصیتی ESFJ : بسیار مهیج خواهد بود اگر بتوانیم پس ذهن افراد مختلف را بخوانیم. ...

 • شخصیت شناسی MBTI / تیپ شخصیتی ENFP

  شخصیت شناسی / تیپ شخصیتی ENFP : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی با کسی ارتباط مثبت برقرار می ...

 • گزارش کارگاه حضوری تکنیک های شخصیت شناسی به روش mbti/مرداد ۹۶

  شخصیت شناسی به روش MBTI / گزارش دوره مرداد ۹۶ هفته گذشته دوره شخصیت شناسی (MBTI) را در کارگاهی ۲۰ نف ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده