عباس علیپور هستم مدرس مهارت و تکنیک‌های شخصیت شناسی و ارتباط موثر از مجموعه مثبت زندگی، جایی که تلاش میکنیم زندگی مثبت‌تر و موثرتر از دیروز برای خودمان و اطرافیانمان رقم بزنیم.

مقاله51
 • هدف گذاری به روش مداومت / جدیدترین مدل هدف گذاری

  هدف گذاری بر مبنای مدل مداومت: جدیدترین مدل هدف گذاری تا حالا سوار کشتی بادبانی شدید؟ علت ساخت اینجو ...

 • نقش خدا در موفقیت

  نقش خدا در موفقیت چرا بعضی ها موفقند و بعضی موفق نیستند؟ آیا نرسیدن به موفقیت خواست خداست؟ موفقیت یا ...

 • راهکارهای تغییر باور

  راهکارهای تغییر باور چرا دعاهایم مستجاب نمی شود؟ چرا با اینکه در همه چیز با دختر خاله ام مساوی بودم ...

 • تعریف خوشبختی

  تعریف خوشبختی همه برای زوج جوانی که در آستانه ازدواج هستند آرزوی خوشبختی  می کنیم. بی آنکه ترسیم کنی ...

 • گزارش کارگاه حضوری شخصیت شناسی mbti / بهمن ۹۶

  شخصیت شناسی MBTI / گزارش دوره بهمن ۹۶ آخرین دوره سال ۹۶ هفته گذشته آخرین دوره شخصیت شناسی (MBTI) در ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISFP :

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISFP : آیا این امکان هست بدون اینکه از مخاطب بخواهیم که آنچه در سرش بر ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISTJ

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ISTJ : اگر بتوانیم درون افراد را بخواینم و بدون اینکه بپیرسیم چه دوست ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INFP

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INFP : نحوه صحیح ارتباط ما با افراد تقریبا بیان کننده جایگا ه ما در اج ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ESFP

  شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی ESFP : بسیار مهیج خواهد بود اگر بتوانیم پس ذهن افراد مختلف را بخوانیم. ...

 • شخصیت شناسی mbti / تیپ شخصیتی INTJ

  شخصیت شناسی mbti / آشنایی با تیپ شخصیتی INTJ : اگر میشد ذهن دیگران را بخوانیم چه اتفاقی می افتاد؟ می ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده